Kinausap ni Isabela Rep. Tonypet Albano ang grupo ng mga magulang na nais gawin authorized ang paggamit ng medical marijuana. Ipinaliwanag nito ang mga probisyong inilagay nya sa panukalang batas upang hindi maabuso ang paggamit nito.

For extra movies:
For information replace, go to:

Try our official social media accounts:

Instagram account – @untvnewsrescue

Be at liberty to share however don’t re-upload.